Yrjö Sariola: LUPA VANHETA (2008)

Milloin vanhuus alkaa?  Yrjö Sariola, 75 v., toteaa, että "vanhuus on alkanut hiipiä salaa elämääni". Hän katsoo siirtyneensä myöhäiskeski-iästä varhaisvanhuuteen.  Keskivanhuus alkaa n. 80-vuotiaana, myöhäisvanhuus ilmeisesti n. 85-90-vuotiaana. Mitä ikäkautta kuvaavat sanat: vanhus, seniori, iäkäs, ikäihminen ja ikääntynyt?  Sariolan anoppi, Taina Ahva, kertoi alkaneensa tuntea itsensä vanhaksi, kun hän oli täyttänyt 90 vuotta! Hän elikin sitten 100-vuotiaaksi.

"Lupa vanheta" on omakohtainen ja lämminhenkinen kirja vanhenemisesta, vanhuksista ja vanhusten hoidosta/hoivasta.  Siinä pohditaan mm. seuraavia aiheita: ihmisarvoinen vanhuus, yksinäisyys, muistin menetys, vapaaehtoistyö vanhusten parissa, oma koti vai palvelukotien tarjoamat erilaiset vaihtoehdot vai terveyskeskus, kirkko ja vanhukset, omaishoidon ja työelämän välinen jännite sekä saattohoito.  Myös kristillinen sanoma ja lohdutus kuolevalle ja omaisille tuodaan kauniisti esille.

Kirjaa voi suositella varmasti kaikille vanheneville, mutta erityisesti hoitohenkilökunnalle, omaishoitajille, niille kunnan päättäjille, jotka voivat vaikuttaa vanhusten hyvinvoinnin kehittämiseen, sosiaalialan ja seurakunnan työntekijöille sekä muille vanhusten parissa toimiville.

Birgit Hyvönen