Puhuvat kädet : Mirja Himanen ja Mekonnen Mulat kuurojentyössä Etiopiassa /

Kati  KESKI-MÄENPÄÄ : PUHUVAT  KÄDET  (Suomen Lähetysseura 2012)

Upea kertomus kahden lahjakkaan kristityn nuoren - toinen suomalainen Mirja Himanen ja toinen etiopialainen Mekonnen Mulat - kasvusta ja ponnisteluista kohti Jumalan antamaa kutsumustyötä kuurojen parissa Etiopiassa!  Vuonna 1989 he kohtasivat toisensa toimiessaan Hosainan kuurojenkoulun opettajina. Seurauksena rakkauskertomus -  ja  avioliitto v. 1991.  Siitä alkoi heidän yhteinen ja varmaan elämänpituinen projektinsa Etiopian kuurojen lasten auttamiseksi.

Etiopiassa on perinteisesti hävetty kaikenlaista vammaisuutta, joten kuurot lapsetkin ovat joutuneet syrjityiksi.  Kristinuskon opetus jokaisen ihmisen ihmisarvosta on siivittänyt lähetysjärjestöjen palvelutyötä myös kuurojen parissa: "Totisesti: kaiken, minkä te olette tehneet yhdelle näistä vähäisimmistä veljistäni, sen te olette tehneet minulle." (Mt 24:40)  Kirja alkaa näillä Jeesuksen sanoilla ja jatkuu kuvaten vuorotellen Mirja Himasen ja Mekonnen Mulatin  elämän taivalta lapsuudesta asti aina Hosainan kuurojen kouluun.  Nykyään heidän työnsä on laajentunut koko Etiopiaa käsittäväksi.  He kouluttavat sekä kuurojen lasten vanhempia että uusia kuurojenopettajia, ja etsivät niitäkin piilotettuja kuuroja lapsia, jotka eivät ole käyneet minkäänlaista koulua. V. 2003 vain 2 % Etiopian 190 000 kouluikäisestä kuurosta sai opetusta.  He suunnittelevat parannuksia viittomakielen opetukseen, opetusvälineisiin, oppilaiden  ja opettajien väliseen yhteistyöhön.  Yhteistyötahoiksi ovat tulleet Suomen Lähetysseuran ja Etiopian Mekane Yesus -kirkon lisäksi Suomen ulkoministeriö, Etiopian valtio ja opetusministeriö, Etiopian Kuurojenliitto, Addis Abeban yliopisto jne. 

Kirjassa on myös valokuvia, yksi sykähdyttävimmistä kuva, jossa kuurojen nuorten kuoro laulaa viittomakielellä!  Sykähdyttäviä ovat myös työn tulokset, kun kuurot nuoret valmistuvat erilaisiin ammatteihin ja perustavat perheitä.  

Birgit Hyvönen